29 paź

Procedury i zasady ochrony danych osobowych w bibliotece w praktyce – webinar

Zapraszam Was serdecznie na webinar dotyczący ochrony danych w instytucjach kultury. Będzie także dużo o aktualnych możliwościach zapobiegania przez pracodawców zagrożeniom związanym z koronawirusem, w szczególności co wolno, czego nie wolno i jak ma się to do przepisów RODO. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 9 listopada w godzinach 10-14.30. Koszt to 280 zł netto.

https://www.mentorszkolenia.pl/kurs-info.php?id=124

Program jest bardzo aktualny i dotyczy także aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Program

1. Zasady pracy zdalnej zapewniające zgodność z RODO
2. Postępowanie na okoliczność ograniczania COVID-19 a RODO

a) Zasady pracy stacjonarnej
b) Zasady pracy zdalnej
c) Zapewnianie bezpieczeństwa pracowników
d) Mierzenie temperatury
e) Uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia
f) Postępowanie w przypadku stwierdzenia COVID-19 wśród pracowników
3. Organizowanie wydarzeń bibliotecznych zgodnie z RODO
a) Zasady organizacji wydarzenia
b) Zakres danych, który biblioteka może przetwarzać
c) Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że u jednego z uczestników został stwierdzony COVID-19
4. Obowiązki bibliotek wynikające ze spec ustaw dotyczących COVID-19
a) Uprawnienia służb sanitarnych
b) Uprawnienia wojewody
c) Wytyczne i zalecenia GIS oraz MKiDN – na ile są wiążące dla biblioteki
d) W jakich okolicznościach można udostępniać służbom dane osobowe pracowników i uczestników wydarzeń
5. Monitoring wizyjny w bibliotece
a) Ocena niezbędności monitoringu
b) Obowiązki informacyjne wobec pracowników wynikające z kodeksu pracy
c) Obowiązki informacyjne wobec osób odwiedzających bibliotekę
d) Obsługa monitoringu przez agencję ochrony
e) Udostępnianie nagrań
f) Wykorzystanie nagrania do celów dowodowych w przypadku zniszczenia mienia biblioteki
6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników
a) Rekrutacja
b) Zatrudnienie
c) Wykorzystanie danych kontaktowych do celów służbowych
d) Wykorzystanie wizerunku
e) Identyfikatory
f) Dane osoby powiadamianej w razie wypadku
g) Dane uczestników wypadku i świadków
7. Prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z RODO
8. Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej zgodnie z RODO

Data aktualizacji: 29 października 2020