29 wrz

Polityka bezpieczeństwa: Opis struktury zbiorów danych osobowych

A właściwie tytuł powinien brzmieć:

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.

Ponownie odwołuję się do potrzeby wcześniejszej inwentaryzacji zbiorów danych osobowych.

Do zrobienia tego punktu polityki wykorzystamy zrobiony już wcześniej wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów służących do przetwarzania tych danych.

Bierzemy tabelę, którą wcześniej przygotowaliśmy i zmieniamy drugą kolumnę – tak naprawdę rozbudowujemy, poprzez opisanie jakie dane przetwarzamy w ramach jakiego programu. I tutaj bardzo istotna uwaga: z punktu widzenia ustawy programy dzielimy na dwa rodzaje: te służące do wydrukowania danych oraz te które służą do opracowywania danych i dalszego przetwarzania w formie elektronicznej. Te drugie będziemy nazywali systemami informatycznymi. Nas będą interesować systemy informatyczne, czyli programy kadrowe, księgowe, płacowe, Płatnik, PEFRON, system bankowy, systemy biblioteczne, elektroniczne dzienniki, księgi, rejestry, itp.

Należy podać informacje, jakie dane w nich przetwarzamy. Są dwie drogi. Można to zrobić poprzez wymienienie nazw pól informacyjnych lub poprzez zrobienie zrzutów ekranów z tego systemu (bez danych osobowych) i załączenie ich do polityki. Drugie rozwiązanie jest zazwyczaj łatwiejsze i wymaga mniej pracy.

Nazwa zbioru Opis struktury zbiorów wskazujący na ich zawartość

PROSZĘ WYKREŚLIĆ PROGRAMY/SYSTEMY, KTÓRE NIE SĄ UŻYWANE I DOPISAĆ TE, KTÓRYCH BRAKUJE

Pracownicy System bankowy (nazwa),
nazwa, adres, kwota przelewu, tytuł przelewu, data wykonania przelewu, numer konta
System kadrowy (nazwa),
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)system księgowy (nazwa),
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)system płacowy (nazwa),
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)Płatnik,
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)

Płatnik – opis struktury w załączniku nr 1

e-deklaracje – opis struktury w załączniku nr 2

PEFRON
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)

strona internetowa pod adresem www. .pl;
wymienić dane, które są przetwarzane (proszę nie zapomnieć o wizerunku

system biblioteczny (nazwa):
imię, nazwisko, login, e-mail,

Forma papierowa (WYMIENIAMY TUTAJ DANE PRZETWARZANE W DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ ORAZ W RAMACH PROGRAMÓW TAKICH JAK EDYTORY TEKSTU, ARKUSZE KALKULACYJNE, ITP.):
imię, drugie imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP,  data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwa i adres US, numer konta bankowego, dane dzieci (podać jakie), dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku (jakie dane), telefon, e-mail, wizerunek, informacje o odbytej służbie wojskowej, doświadczenie, wykształcenie, umiejętności zawodowe, wynagrodzenie, itd.

Czytelnicy System biblioteczny (nazwa),
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)Forma papierowa
należy podać nazwy pól informacyjnych, które wypełnia się w systemie lub zrobić zrzuty ekranu z systemu i dodać jako załącznik do polityki (tylko bez danych osobowych!)
Książka korespondencyjna Forma papierowa
nazwy pól z książki korespondencyjnej

Zestawienie jak powyżej należy zrobić dla wszystkich zbiorów danych osobowych w bibliotece. Przyjęta forma może być dowolna. Można na przykład wypunktować poszczególne nazwy pól informacyjnych.


 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018