16 kwi

Już za dwa lata jednolite przepisy o ochronie danych osobowych w całej Unii!

Doczekaliśmy się – Parlament Europejski uchwalił nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz dyrektywę w sprawie przekazywania danych do celów policyjnych i sądowych. Oznacza to, że od momentu opublikowania Państwa członkowskie UE mają dwa lata, aby w pełni dostosować się do nowych przepisów. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od dotychczas obowiązującej dyrektywy 95/46/WE, kraje członkowskie nie będą dokonywać własnej implementacji rozporządzenia, gdyż rozporządzenia unijne przyjmuje się wprost, dokładnie w brzemieniu, w którym zostały ogłoszone. Mówiąc krótko, w całej UE będą jednolite, identyczne przepisy o ochronie danych osobowych. Jest to bardzo duży krok na przód, bo dotychczas były duże rozbieżności w interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z dyrektywy 95/46/WE, np. były różne definicje zgody lub różny zakres danych uznany za wrażliwy (Polska jest jedynym krajem UE, w którym przynależność związkową uznaje się za dane wrażliwe).

Zmiany w przepisach omówię bardzo dokładnie już niebawem, a póki co zapraszam do samodzielnej lektury:

Tekst europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Tekst dyrektywy w sprawie przekazywania danych do celów policyjnych i sądowych


 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018