09 sie

Czy trzeba rejestrować w GIODO zbiór osób wykonujących bezpłatne prace na cele społeczne?

Pytanie od Pani Małgorzaty:

Do naszej instytucji są kierowane przez sąd osoby do bezpłatnych prac społecznych. Kto jest administratorem ich danych osobowych i czy taki zbiór podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestru GIODO?

Wraz z informacją o skierowaniu na bezpłatne prace społeczne, sąd zazwyczaj przesyła do instytucji wyrok, na podstawie którego taka kara ma się odbyć. Instytucja otrzymuje informacje o treści wyroku oraz dane osobowe skierowanego do pracy. Od momentu otrzymania tych informacji, instytucja staje się administratorem danych osobowych w celu i zakresie związanym z realizacją bezpłatnej pracy społecznej.

Legalność przetwarzania przez nią danych wynika z art. 56 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. 2004, Nr 56, poz. 544).Moje stanowisko jest takie, że należy zarejestrować w rejestrze GIODO zbiór danych osób wykonujących bezpłatne prace na cele społeczne. Jest to zbiór danych wrażliwych. Podstawę przetwarzania stanowią podane wcześniej przepisy. Obowiązek zarejestrowania wynika z faktu, że nie w art. 43 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie danych osobowych nie ma określonej przesłanki do zwolnienia z rejestracji tego zbioru.

Moje stanowisko potwierdza GIODO w jednej ze swoich decyzji (można przeczytać tutaj).


miniSpodobał Ci się ten wpis?

Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018