12 maj

Czy trzeba informować osobę, której dane dotyczą o powierzeniu danych?

Jeżeli administrator danych korzysta z usługi realizowanej przez innego administratora (procesora) i realizacja tej usługi wiąże się z uzyskaniem przez ten podmiot dostępu do danych ze zbiorów administratora (np. biura rachunkowego, które poprowadzi także sprawy kadrowe), mówimy o powierzeniu danych osobowych.

Zasady powierzenia reguluje art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z którego wynika m.in. obowiązek zawarcia umowy powierzenia na piśmie oraz konkretnego określenia zakresu oraz uprawnień procesora. Dodatkowo administratorowi danych przysługuje prawo kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych przez procesora.

Czy powierzenie danych oznacza konieczność poinformowania osób, do których danych uzyskał dostęp procesor o zaistnieniu tego faktu? Obowiązek informacyjny określają art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres danych o jakich należy poinformować obejmuje:

  • nazwę oraz adres administratora danych,
  • cel przetwarzania,
  • informację o podmiotach, którym dane będą udostępniane,
  • informacje o prawach osoby, której dane dotyczą,
  • obowiązku lub dobrowolności podania danych.

Ponieważ obowiązek informacyjny nie obejmuje obowiązku poinformowania o podmiotach, którym dane powierzono, nie ma konieczności informowania osoby, której dane dotyczą o powierzeniu danych po podpisaniu umowy powierzenia.

Natomiast nie wyklucza to prawa osoby, której dane dotyczą do kontroli przetwarzania jej danych przez administratora, wynikającego z art. 32 ust. 1 pkt 5. Oznacza to, że administrator danych ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą o powierzeniu jej danych (wraz z informacją jakim podmiotom, w jakim zakresie, w jakim celu, itd. dane zostały powierzone), na wniosek tej osoby wynikający z praw przyznanych jej w ustawie o ochronie danych osobowych.

 


 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018