07 paź

Czy należy żądać potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną?

Z cyklu krótkie pytanie, krótka odpowiedź: Czy mogę żądać od osoby, której dane dotyczą oświadczenia, że zapoznała się z treścią klauzuli informacyjnej, a także że akceptuje jej treść? 

Zgodnie z artykułem 13 oraz 14 RODO, nie mogę tego robić, ponieważ te przepisy prawa wyraźnie wskazują na to, że jest to obowiązek informacyjny (administrator podaje osobie, której dane dotyczą inforamcje o przetwarzaniu jej danych). Po stronie administratora leży tylko i wyłacznie przekazanie klauzuli informacyjnej. Natomiast nie może zmusić osoby, której dane dotyczą do tego, żeby podpisała się pod tym, że zapoznała się z klauzulą. I w żadnym wypadku nie może wymagać, aby oświadczyła, że akceptuje jej treść. Zresztą, jak można mówić o akceptacji, gdy trudno jest mówić o dobrowolności. W żadnym wypadku nie możemy w ten sposób sformułować żądania.

Wiem że dość często, zwłaszcza w podmiotach publicznych, pojawiają się klauzule informacyjne, w których administrator dodaje zwrot “oświadczam że zapoznałem się z treścią”, aby być w stanie wykazać, że ktoś otrzymał klauzulę. Takie rozwiązanie nie będzie już stało w sprzeczności z przepisami RODO, chociaż ja też nie jestem jego fanką. Uważam po prostu, że klauzula powinna zostać udostępniona w taki sposób, żebyśmy byli w stanie wykazać, że faktycznie ktoś się z nią zapoznał, a nie żądać dodatkowego oświadczenia, że się zapoznał. Powiem szczerze, że problem zaczyna się wtedy, kiedy ten ktoś nie chce złożyć oświadczenia o zapoznaniu się. Wyobraźcie sobie, że gdybyście poprosili mnie o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą, to najprawdopodobniej, ponieważ jestem trochę złośliwa, nie zgodziłabym się na potwierdzenie, i wtedy pojawia się pytanie. Czy to oznacza, że nie można przetwarzać moich danych osobowych, tym samym nie można zrealizować celów przetwarzania? Czy administrator w tym wypadku mógłby mi odmówić realizacji moich praw? Należy wrócić do punktu wyjścia i przypomnieć sobie, że otrzymanie tej informacji to jest moje uprawnienie, a nie obowiązek. W związku z tym należy tak sformułować klauzulę informacyjną i tak ją dostarczyć, żeby nie było konieczne uzyskiwanie oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią.

A jeszcze nawiązująć do ostatnich komentarzy na moim facebooku (zapraszm do śledzenia 😉 ), pragnę też zauważyć, że przecież większość ludzi wogóle nie czyta klauzul, więc tym bardziej będą się wkurzali, że przez takie oświadczenia admnistrator będzie ich zmuszał do ich przeczytania. A wiecie, że klauzule potrafią być bardzo nudne i długie… W końcu wiadomo, że nie powinno składać się oświadczenia, o tym że się z czymś zapoznaliśmy, jeżeli tego nie zrobiliśmy. Czyli dodatkowo możemy sobie zepsuć relację.

Data aktualizacji: 7 października 2020