Pomagam stworzyć politykę bezpieczeństwa

Jeżeli macie problemy z przygotowaniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, upoważnień, ewidencji upoważnień, umów powierzenia danych),   mogę zaproponować wsparcie na trzech poziomach:

– sprawdzenie bieżącej dokumentacji z naniesieniem uwag o błędach (od 90 zł brutto za politykę, od 90 zł brutto za instrukcję, przy wysłaniu obu dokumentów do sprawdzenia od 150 zł brutto za całość);
– poprawienie dokumentacji (w zależności od liczby zmian 250-450 brutto za politykę/ 250-350 brutto za instrukcję);
– stworzenie dokumentacji od podstaw (od 500 zł brutto za politykę, od 400 zł za instrukcję).

Dodatkowo:
– zgłaszanie/aktualizacja zbiorów danych osobowych w rejestrze GIODO (100 zł brutto od wniosku);
– przygotowanie umowy powierzenia danych osobowych (od 150 zł brutto);
– godzina konsultacji/szkolenia online (przez Skype) – 150 zł (przy większej liczbie godzin, możliwa negocjacja ceny);
– szacowanie ryzyka (wymaga przeprowadzenia audytu, koszt zależy od rodzaju audytu, miejsca przeprowadzania, zakresu i przewidzianego czasu).

polityka

 

Chciałabym podkreślić, że nie przesyłam gotowych wzorów dokumentów. Każda dokumentacja jest przygotowywana indywidualnie przy dużym udziale klienta, który musi udzielić wielu informacji i współpracować na każdym etapie tworzenia dokumentów.