10 cze

Pytanie o zaszczepienie przeciwko COVID-19 a przepisy RODO

Na wstępie tego wpisu muszę zazanczyć, że przepisy dotyczące zapobiegania i zwalczania choroby COIVD-19 zmieniają się na tyle dynamicznie, że w momencie czytania przez Ciebie tego wpisu pewne rzeczy mogły ulec zmianie (np. limity osób, obowiązek noszenia masek). Zatem sięgnj do przepisów, które przywołuję, aby upewnić się jaki jest stan faktyczny, na dzień gdy chcesz podjąć jakieś działanie.

Omówię temat pytania o zaszczepienie przeciwko COVID-19 w kontekście relacji pracodawca – pracownik, a także organizator przedstawienia artystycznego – uczestnik. Zacznę od tego, że szczepienie przeciwko COVID-19 jest szczepieniem ochronnym i w tym momencie nieobowiązkowym. Nie stanowi warunku podjęcia pracy, czy udziału w jakimś wydarzeniu. Zatem co do zasady nie ma podstawy o uzyskiwanie od osoby, której dane dotyczą informacji o tym, czy przeszła szczepienie, czy nie. Jedakże w pewnych okolicznościach, opierając się na obowiązujących przepisach prawa, będzie przysługiwać uprawnienie do uzyskania tej informacji. Przepisy prawa, które są dla Was punktem wyjścia w tym zakresie to:

  • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 ze zm.);
  • przepisy wykonawcze do tejże ustawy, w tym momencie będę przywoływać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) ze zmianami do tego rozporządzenia.

Koniecznie sprawdźcie aktualną treść przepisów wykonawyczych do wskazanej ustawy w momencie w zakresie aktualnych ograniczeń związanych z COVID-19. Przechodząc do konkretów:

Pracodawca

  • W większym zakładzie pracy może przeprowadzić anonimowe ankiety dotyczące stanu zaszczepienia personelu, z zastrzeżeniem że udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne;
  • Może przyznać płatny dzień wolny osobom w dniu szczepienia pracownika, na podstawie jego oświadczenia o przyjęciu w tym dniu szczepionki.
  • Jeżeli organizuje w swoim zakładzie pracy szczepienia dla pracowników oraz ich bliskich, powinien zebrać oświadczenia od osób, które chcą przystąpić do szczepienia w zakresie deklaracji udziału w szczepieniu oraz zgody na przetwarzanie danych w tym celu, w tym udostępnienie do podmiotu lecznieczego. W tym wypadku nie jest uprawniony do pytania o to, czy ktoś faktycznie otrzmał szczepionkę, jego wiedza ogranicza się do deklaracji udziału w szczepieniu.
  • Może ustanowić wewnętrzne zasady dotyczące zniesienia ustawowego zakazu zasłaniania ust i nosa w na terenie zakładu pracy w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba, *dla osób, które są zaszczepione. W takim wypadku niezbędne jest poinformowanie o tej zasadzie wszystkich pracowników i współpracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy, wraz z zasadami weryfikacji przez dział kadr zaszczepienia, np. poprzez oświadczenie na piśmie lub okazanie zaświadczenia o zaszczepieniu. Pamiętajcie jednak, że z przepisu nie wynika, że pracodawca może zmusić pracownika do udzielenia informacji o zaszczepieniu. Może jedynie wprowadzić wewnętrzne warunki zniesienia nakazu zakrywania ust i nosa, a pracownik powinien mieć prawo zdecydować, czy będzie chciał skorzystać z możliwości pracowania bez maski. * Podejdźcie do tego ostrożnie, gdyż aktualne przepisy nie regulują tematu w prost. Nie wolno WYMGAĆ od pracownika informacji o tym, czy jest zaszczepiony.

Organizator przedstawienia artystycznego lub innego wydarzenia

  • Aktualnie w przypadku organizowania wydarzeń w pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu obowiązują limity uczestników. Jednakże wraz z każdą nowelizacją rozporządzenia sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pojawiają się kolejne wyłączenia od tej zasady, zgodnie z którymi do limitu uczestników nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Zgodnie z definicją wskazaną w rozporządzeniu, osobą zaszczepioną jest ta, która przyjęła wszystkie dawki szczepionki oraz legitymuje się zaświadczeniem o zaszczepieniu. Organizator jest zatem uprawniony do uzyskiwania od uczesntików oświadczeń w zakresie pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19, aby być w stanie ustalić liczbę uczestników, którzy mogą wziąć udział w wydarzeniu. Moim zdaniem dopuszczalne jest także, weryfikowanie czy faktycznie osoba deklarująca zaszczepienie, posiada zaświadczenie (można skorzystać z rządowej aplikacji „Zaszczepieni”). Ważne, aby uczestnicy byli o tym fakcie uprzednio poinformowani i aby odpowiedź na pytanie o zaszczepienie była w pełni dobrowolna, tzn. uczestnik mógł po prostu odmówić jej udzielenia.

Autorką tekstu jest Sylwia Czub-Kiełczewska, specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001
Spodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie! Napisz do mnieZapraszam na moje (bardzo praktyczne i konkretne) szkolenia!

We wpisie wykorzystano zdjęcie z serwisu Pixabay.com.


Data aktualizacji: 21 czerwca 2021