04 cze

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna do wprowadzenia polityki bezpieczeństwa?

Pytanie od Pani Justyny:

Chciałabym wprowadzić zarządzeniem politykę bezpieczeństwa danych osobowych w bibliotece. Jaką podstawę prawną powinnam wskazać?

Podstawy prawne są dwie:

Art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz par. 5 rozporządzenia MSWiA  z dnia 29. kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnym, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobywch (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
Data aktualizacji: 3 czerwca 2018