06 lip

Czy instrukcja zarządzania systemami informatycznymi może być załącznikiem do polityki bezpieczeństwa?

Pytanie od Pani Agnieszki:

Czy Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym lepiej opracować jako odrębne zarządzenie, czy zrobić to jako załącznik do Polityki Bezpieczeństwa?

Przepisy wymagają, żeby instrukcja i polityka były dwoma odrębnymi dokumentami.

§ 3. 1. Na dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zwana dalej „instrukcją”.

 

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018