02 gru

Cykl webinarów z ochrony danych

Centrum Edukacji PIBR postanowiło przygotować produkt szkoleniowy, który umożliwi przyswajanie wiedzy o ochronie danych osobowych w prosty i przystępny sposób małymi porcjami 🙂

W związku z tym od 25 stycznia, co drugi tydzień będzie można wziąć udział w webinarze poświęconym konkretnym zagadnieniom. Żeby nie przeładować uczestników nadmiarem wiedzy, a także dać możliwość dobrego omówienia tematu, każde ze szkoleń będzie trwało 1,5-2,5 godziny. Można wykupić pakiet, jedno lub kilka szkoleń. A w pakiecie, oczywiście Wasza ulubiona prowadząca 🙂 Pomimo, że szkolenia są skierowane do konkretnych branż, wiele zagadnień jest uniwersalnych, jedynie przykłady będą odnosić się do praktyki pracy grupy docelowej. Mówiąc krótko namawiam nie tylko biegłych i księgowych do udziału w tych szkoleniach.

Poniżej harmonogram szkoleń z odniesieniami do stron zapisu:

1) Ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych występujące w praktyce firmy audytorskiej/ biura rachunkowego – termin 25 stycznia 2020 r., godz. 15:00-16:45
Zapoznanie uczestników ze standardami w zakresie świadczenia usług, zawierania umów na usługi i powierzania danych przez klientów do firmy audytorskiej/ biura rachunkowego. Uczestnik będzie wiedział na co zwrócić uwagę, jakie zapisy są dla niego ryzykowne, jak uniknąć zobowiązań, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla jego biznesu.

 1. Identyfikacja ryzyk prawnych i umownych w działalności
 2. Minimalizacja ryzyka – metody postępowania
 3. Firma audytorska/ biuro rachunkowe jako administrator
 4. Firma audytorska/ biuro rachunkowe jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z RODO
 5. Powierzanie danych osobowych zgodnie z RODO
 6. Pułapki w umowach – jak ich uniknąć i jak nie dać się oszukać?
 7. Wzory dokumentów kadrowych a zgodność z RODO

2) Jak zapewnić poufność danych zgodnie z RODO i nie zbankrutować?09 lutego 2020, w godz. 15:00-16:45.

Zapoznanie uczestników z problematyką zapewnienia ochrony dokumentów oraz plików, wraz z praktycznymi rozwiązaniami postępowania. Szkolenie ma na celu wskazanie prostych i niedrogich rozwiązań, które mogą pomóc właścicielom zapewnić odpowiednie, wymagane przepisami i oczekiwane przez klientów standardy pracy z danymi.

 1. Obowiązki wynikające z przepisów
 2. Wymagania klientów i ich uprawnienie do przeprowadzenia kontroli
 3. Jakie zabezpieczenia są niezbędne i muszą zostać wdrożone
 4. Przekazywanie danych osobowych
 5. Jak zapewnić zgodność ze standardami przy jak najmniejszych kosztach

3) Jakie dokumenty i procedury zgodnie z RODO należy wdrożyć w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym? – 22 lutego 2020, w godz. 15:00-16:45

Uczestnicy otrzymają praktyczne rady dotyczące wdrażania skutecznych procedur ochrony danych, a także wzory dokumentów, które pomogą im zrealizować to zadanie. Uczestnik szkolenia pozna słabe punkty w typowym systemie ochrony danych i nauczy się minimalizować związane z tym ryzyka, aby uczynić swój biznes bardziej bezpiecznym.

 1. Procedury ochrony danych jako sposób na zabezpieczenie prawnych interesów firmy
 2. Wymagane procedury i polityki
 3. Pomocne procedury
 4. Dlaczego należy upoważniać do przetwarzania danych i jak to zrobić
 5. Zasady udostępniania dokumentów, w tym kopii danych
 6. Zasady zapewniania poufności danych
 7. Podnoszenie świadomości personelu

4) Problemy związane z przechowywaniem i zwrotem dokumentacji08 marca 2020, 15:00-16:45

Coraz więcej firm skarży się na klientów, którzy porzucają u nich swoje dokumentacje. Uczestnik szkolenia dowie się, jak przygotować się na taką okoliczność i co zrobić, jeżeli nastąpi. Uczestnik nauczy się, jak minimalizować koszty związane z przechowywaniem dokumentacji oraz właściwie niszczyć lub zwracać dokumenty klientowi.

 1. Przechowywanie dokumentacji papierowej
 2. Przesyłanie dokumentów do klientów
 3. Zwrot dokumentów do klienta, z którym została zakończona współpraca
 4. Czy firma audytorska/ biuro rachunkowe może zastąpić klientowi archiwum zakładowe
 5. Co zrobić, gdy klient porzuca dokumentację
 6. Kiedy można, a kiedy należy niszczyć dokumenty
 7. Problematyka przechowywania i usuwania dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej

 

5) Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub kontroli22 marca 2020, w godz. 15:00-16:45

Zapoznanie uczestników z zasadami postępowania przy naruszeniu oraz procedur postępowania na okoliczność takiego zdarzenia. Uczestnik będzie umiał ocenić ryzyko naruszenia oraz będzie wiedział, w jakich okolicznościach i w jaki sposób dokonać zgłoszenia do Prezesa UODO oraz zawiadomić osoby, których dane dotyczą. Uczestnik pozna także zasady postępowania podczas zewnętrznych audytów i kontroli, w tym uprawnienia osób kontrolujących i sposób udzielania wyjaśnień.

 1. Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych
 2. Zgłaszanie naruszeń do Prezesa UODO
 3. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą
 4. Postępowanie przy kontroli prowadzonej przez Prezesa UODO
 5. Prawo klienta do przeprowadzenia kontroli w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym
 6. Jak przygotować się do kontroli
 7. Audyt w formie ankiety – jak uniknąć pułapek
 8. Audyt dokumentacji – czego klient może żądać
 9. Audyt w siedzibie firmy – co wolno klientowi

 

Data aktualizacji: 2 grudnia 2020