Kontrola zarządcza

Jest to propozycja dla instytucji publicznych. Zakres szkolenia został podzielony na dwa moduły. Każdy moduł może stanowić osobne szkolenie, ale moduły można też połączyć. W przypadku wybrania obu modułów, czas szkolenia wynosi 4-6 godzin

Moduł ogólny (czas trwania 2-5 godzin)
Moduł przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji, które nie wdrożyły jeszcze mechanizmów kontroli zarządczej lub wdrożyły te mechanizmy w stopniu minimalnym. Obejmuje podstawową wiedzę w zakresie kontroli zarządczej.

Program:
a) Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania
b) Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej,
na podstawie jakich aktów prawnych kierownik i pracownicy instytucji mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie
c) Omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą zarządczą, m.in. środowisko wewnętrzne i zewnętrzne; cele danego podmiotu; zarządzanie ryzykiem i rejestr ryzyk; mechanizmy kontroli; monitorowanie i ocena
d) Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji
e) Czy kontrola zarządcza dotyczy wyłącznie aspektów finansowych funkcjonowania instytucji
f) Na czym polega samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać
g) Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do jednostki nadrzędnej
h) Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych

Moduł praktyczny (czas trwania 2-3 godziny)
Moduł przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji, w których pojawiają się trudności
z przygotowywaniem wymaganych dokumentów i sprawozdań – rejestru celów i ryzyk, analizy ryzyka, oceny kontroli zarządczej i innych. W tej części szkolenia zostają przedstawione konkretne przykłady rozwiązań.

Program:
a) Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony
b) Opracowanie celów instytucji – w jaki sposób to zrobić i jakimi kryteriami należy się kierować
c) Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka
d) Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę
e) Ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jak dokonać samooceny i czy należy podchodzić do niej restrykcyjnie.

Zajęcia prowadzi współpracujący ze mną Łukasz Wojciechowski (statuo.pl). Jeżeli chcecie otrzymać 10% zniżki na jego usługi, powołajcie się na mnie 🙂

Wspólnie z Łukaszem opowiadaliśmy o bezpieczeństwie w Internecie w telewizji: