06 cze

Czy wykaz zbiorów w polityce może zastąpić rejestr ABI?

Pytanie od Pani Ewy:

W polityce bezpieczeństwa posiadamy wykaz zbiorów danych osobowych. Czy to jest jednoznaczne z jawnym rejestrem zbiorów danych osobowych? Czy powinien to być nowy rozbudowany odrębny dokument (wg Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11. 05.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych osobowych (Dz. U. poz. 719)) ?

Wykaz zbiorów w polityce bezpieczeństwa zawiera informacje o zawartości zbioru, jego strukturze, polach informacyjnych przetwarzanych w ramach poszczególnych systemów oraz powiązania między nimi. Dodatkowo są wskazane programy służące do przetwarza tych danych. Zakres danych w wykazie zbiorów zawartym w polityce określa Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

W jawnym rejestrze zakres informacyjny jest dużo szerszy. Należy, m.in. wskazać komu dane są powierzane, jaka jest podstawa prawna przetwarzania, czy dane będą udostępniane, w jaki sposób są gromadzone. Rejestr ABI jest odzwierciedleniem rejestru GIODO i prowadzi się go, zgodnie ze wskazanym przez Panią Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11. 05.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych osobowych. W tym rozporządzeniu jest też wskazana forma prowadzenia rejestru ABI – wyraźnie jest wskazane, że jest to oddzielny rejestr, prowadzony w formie elektronicznej lub papierowej.


 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018