08 sty

Szkolenie z dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

W tym roku trzeba będzie złożyć pierwsze sprawozdanie z realizowania w podmiotach publicznych obowiązków wynikających z przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Tych, którzy potrzebują wsparcia w temacie, zapraszam na szkolenie online, które odbędzie się 13 tycznia 2021.

Zapisy tutaj: https://www.mentorszkolenia.pl/kurs-info.php?id=154

Program

1. Obowiązki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności.
3. Identyfikacja barier i szczególnych potrzeb.
4. Dostępność architektoniczna – wymagania i często popełniane błędy.
5. Dostępność cyfrowa – jak spełnić wymagania.
6. Dostępność informacyjno-komunikacyjna – obowiązki podmiotu publicznego.
7. Deklaracja dostępności – co powinna zawierać.
8. Raportowanie dostępności.
9. Kary za niezapewnienie dostępności
10. Postępowanie skargowe.
11. Plan działania na rzecz poprawy dostępności – case study.

Data aktualizacji: 8 stycznia 2021