29 Sty

Warsztaty: Realizowanie (w praktyce) zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

Czy masz już dosyć szkoleń, na których ciągle słyszysz to samo, na których w kółko czytana jest ustawa o ochronie danych osobowych, a nie padają odpowiedzi na konkretne pytania i nie są rozwiązywane konkretne problemy? A po powrocie do biura stwierdzasz, że szkolenie nic Ci nie dało, bo nadal nie umiesz sobie poradzić z problemami i narzuconymi przez przepisy o ochronie danych osobowych obowiązkami?

Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania były twierdzące, to te warsztaty są dla Ciebie!

Przygotowałam dwudniowy program warsztatów, które nie będą nudne, które nie będą skupiały się na czytaniu przepisów, a na analizowaniu problemów z codziennej pracy przy danych osobowych i z bezpieczeństwem informacji w kontekście obowiązujących przepisów, decyzji GIODO oraz orzecznictwa. Podczas tych warsztatów będą padały trudne pytania, na które uczestnicy będą szukali odpowiedzi. Będę stawiała przed uczestnikami zadania, które będą musieli rozwiązać. Będą musieli poradzić sobie:

 • z konkretnymi incydentami bezpieczeństwa
 • trudnym szefem, który nie rozumie ich roli w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa informacji
 • pracownikami, którzy „robią po swojemu”
 • pismem z GIODO
 • kontrolą z przestrzegania przepisów w praktyce
 • decyzją GIODO nakazującą przywrócenie stanu zgodnego  z prawem
 • analizą ryzyka i zagrożeń
 • niewłaściwym zabezpieczeniem danych
 • niezgłoszonymi od dawna zbiorami do GIODO
 • nadawaniem i zmienianiem upoważnień do przetwarzania danych
 • aktualizacją polityki bezpieczeństwa, którą zrobił ktoś inny
 • współpracą z informatykiem, który współpracować nie chce

Warsztaty są skierowane do osób, które nadzorują przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w praktyce. Mają na celu wzbogacenie uczestników o praktyczne umiejętności, które będą w stanie przełożyć na codzienną pracę. Na warsztatach będą mieli okazję przekuć wiedzę w praktykę. Udział w obu dniach szkolenia ma zapewnić kompleksowe przygotowanie do realizowania związanych z nadzorowaniem i audytowaniem bezpieczeństwa informacji.

Jak wyglądają moje warsztaty, możecie przekonać się oglądając poniższy film:

Program (każdy punkt zawiera, krótkie wprowadzenie do teorii, a następnie zajęcia praktyczne)

Dzień 1

Opracowywanie oraz aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa (tworzenie systemu zarządzania informacją, analiza ryzyka i zagrożeń, nadzór nad procesem upoważniania do przetwarzania danych)

 1. Podstawowe pojęcia: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, ewidencja upoważnień, upoważnienia, oświadczenie o zachowaniu poufności, analiza ryzyka i zagrożeń, kodeksy postępowania.
 2. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń
 3. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku
 4. Obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności
 5. Nadawanie/zmienianie upoważnień
 6. Prowadzenie ewidencji upoważnień
 7. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku
 8. Nadzór nad adekwatnością dokumentacji bezpieczeństwa do ryzyka i zagrożeń
 9. Wprowadzanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dzień 2

Realizowanie zadań ABI w praktyce: przeprowadzanie sprawdzeń, pisanie sprawozdań, reagowanie na incydenty, prowadzenie rejestru zbiorów)

 1. Podstawowe pojęcia: dokumentacja bezpieczeństwa, polityka reagowania na naruszenia bezpieczeństwa informacji, plan sprawdzeń, sprawdzenia zgodności przetwarzania z przepisami, kontrole, sprawozdania dla ADO i GIODO, rejestr zbiorów prowadzony przez ABI, rejestr zbiorów prowadzony przez GIODO
 2. Realizowanie zadań ABI/osoby nadzorującej przestrzeganie przepisów: problemy i dylematy
 3. Polityka reagowania na naruszenia bezpieczeństwa: czy warto ją wprowadzać, czy warto reagować na każdy incydent?
 4. Przygotowywanie planu sprawdzeń
 5. Przeprowadzanie sprawdzeń planowych, doraźnych i dla GIODO
 6. Przygotowywanie sprawozdania ze sprawdzenia
 7. Kontrola zewnętrzna w zakresie zgodności przetwarzania z przepisami
 8. Prowadzenie rejestrów zbiorów przez ABI / zgłaszanie zbiorów do GIODO.
 9. Wykreślanie zbiorów z rejestrów.

Termin warsztatów: 23-24 marca 2017 roku (czwartek i piątek).
Miejsce: komfortowa, klimatyzowana sala w centrum konferencyjnym Cube Center przy ul. Pięknej 24/26 A w ścisłym centrum Warszawy.

Podczas szkolenia przewidziany jest bufet kawowy oraz obiad. Uczestnicy otrzymają dodatkowo podczas trwania warsztatów wodę do picia oraz ciastka. Przewidziane są zarówno materiały papierowe, niezbędne do realizacji ćwiczeń, jak i elektroniczne. Każdy uczestnik otrzyma świadectwo odbycia warsztatów.

Ramy czasowe:

 • 9:30-10:00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy
 • 10:00 – 12:30 Pierwsza część warsztatów
 • 12:30 – 13:00 Obiad
 • 13:00 – 15:30 Druga część warsztatów

Koszt udziału dla podmiotów publicznych:

 • Dla uczestnika, który weźmie udział jedynie w jednym wybranym dniu:  250 zł + 23% VAT
 • Dla uczestnika, który weźmie udział w obu dniach szkolenia 450 zł + 23 VAT
 • Istnieje możliwość otrzymania faktury ze zwolnieniem z VAT, na podstawie przysłanego skanu oświadczenia o zwolnieniu podmiotowym.

Koszt udziału do pozostałych:

 • Dla uczestnika, który weźmie udział jedynie w jednym wybranym dniu:  400 zł + 23% VAT
 • Dla uczestnika, który weźmie udział w obu dniach szkolenia 700 zł + 23 VAT

Zasady zgłoszenia udziału:

Przesłanie zgłoszenia zawierającego: Imię i nazwisko uczestnika, dane płatnika VAT wraz z informacją, do której grupy płatników się kwalifikuje. Informację o wybranym dniu szkolenia lub udziale w obu dniach. Zgłoszenia można dokonać także poprzez odesłanie skanu formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.


Prowadząca Sylwia Czub-Kiełczewska
miniSpecjalista do spraw ochrony danych osobowych, akredytowany audytor wewnętrzny ISO27001 doświadczony trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych oraz jako administrator bezpieczeństwa informacji. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Brała także udział w pracach nad stworzeniem systemu ogólnopolskiego systemu bibliotecznego, dzięki czemu ma doświadczenie w zakresie realizowania bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przeprowadziła prawie 200 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Autorka książki “ABC ochrony danych osobowych w bibliotece” oraz licznych artykułów. Obecnie rozwija własną działalność, w szczególności wspiera procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych.