11 sty

Promocja: Pakiet RODO dla przedsiębiorcy!

Pakiet RODO to zestaw dokumentów i procedur do samodzielnego zapewnienia zgodności z RODO w Twojej firmie. Jest to zestaw bardzo kompleksowy, uwzględniający nie tylko wzory dokumentów, ale także wyjaśnienia, jak postępować. Nie każdego stać na kompleksową usługę, nie każdy chce też korzystać z usługi wdrożenia RODO (ja sama jestem trochę „Zosią samosią”), pakiet RODO daje możliwość indywidualnego i samodzielnego podejścia do zagadnienia.

Paczka zawiera:

 • A – Określanie legalności przetwarzania danych osobowych – wyjaśnienie
 • A1 – Zestawienie pomagające określić przesłankę legalizującą
 • B – Wzory zgody na przetwarzanie danych i klauzul informacyjnych – wprowadzenie
 • B1- zgoda ogólna wraz z obowiązkiem informacyjnym i omówieniem
 • B2 – zgoda na otrzymywanie newslettera wraz z obowiązkiem informacyjnym
 • B3 – zgoda na opublikowanie wizerunku pracownika na stronie internetowej wraz z obowiązkiem informacyjnym
 • B4 – zgoda na zamieszczenie wizerunku pracownika na identyfikatorze wraz z obowiązkiem informacyjnym
 • B5 – klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 • B6 – klauzula informacyjna do umowy cywilno-prawnej
 • B7 – klauzula informacyjna do umowy o zachowaniu poufności
 • B8 – klauzula informacyjna dla klientów
 • B9 – klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy
 • C – Stosowane środki i zasady bezpieczeństwa – zasady
 • C1 – Upoważnienie do przetwarzania danych z oświadczeniem o zachowaniu poufności
 • C2 – Zasady zachowania poufności dla osób upoważnionych
 • D – Procedura postępowania przy stwierdzeniu naruszenia ochrony danych, a także oceny ryzyka naruszenia
 • D1 – Zgłoszenie naruszenia do Prezesa UODO
 • D2 – Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu
 • D3 – Ewidencja naruszeń
 • E – Udostępnianie danych osobowych – wyjaśnienie
 • E1 – Wniosek o udostępnienie danych – przykładowy wzór
 • E2 – Ewidencja udostępnień
 • F – Ocena skutków – wyjaśnienia
 • F2 – Formularz oceny skutków
 • G – Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku z art. 30 ust. 1 i 2 RODO
 • G1 – Wzór rejestru czynności przetwarzania
 • G2 – Rejestr kategorii przetwarzania
 • H – Powierzanie danych osobowych – wyjaśnienia
 • H1 – Umowa powierzenia danych – przykładowy wzór
 • H2 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego – przykładowe pytania
 • I – Realizowanie praw osób, których dane dotyczą

Cena pakietu to: 599 zł netto + 23% VAT (736,77 PLN brutto). PROMOCJA: TERAZ PAKIET RODO ZA 299 zł netto + 23% +VAT [367,77 zł brutto].

Zamów pakiet, pisząc do mnie e-mail

Administratorem Twoich danych osobowych jest ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki. Są on przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na podstawie zawartej umowy konsumenckiej przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz wynikający z przepisów podatkowych (5 lat kalendarzowych licząc od kolejnego roku po złożeniu zamówienia). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych zostały podane w Regulaminie

Data aktualizacji: 9 lutego 2021