Zewnętrzny ABI/IOD

Jest to oferta dla podmiotów, które potrzebują wsparcia eksperta w dostosowaniu swojej organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia nadzoru nad procesami przetwarzania danych.

Usługa zewnętrznego ABI/IOD obejmuje realizację wszystkich zadań wynikających z przepisów prawa, w tym dostosowanie organizacji do nowych, unijnych przepisów. Wśród zadań realizowanych przez zewnętrznego ABI są:

 • przygotowywanie planów sprawdzeń
 • przeprowadzanie sprawdzeń planowych zgodności przetwarzania z przepisami
 • przeprowadzanie sprawdzeń doraźnych po stwierdzeniu incydentu bezpieczeństwa
 • przeprowadzanie sprawdzeń na wniosek GIODO
 • kontakt z GIODO w imieniu administratora danych
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa
 • nadzór nad procesem upoważniania do przetwarzania danych oraz prowadzenie ewidencji upoważnień
 • nadzór nad udostępnianiem danych
 • nadzór nad powierzaniem danych
 • udzielanie stosownych wyjaśnień podmiotom danych
 • nadzór realizowaniem obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych
 • nadzór nad zapewnieniem właściwych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dla danych
 • szacowanie ryzyka i analiza zagrożeń
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników i współpracowników administratora danych
 • nadzór nad uwzględnianiem bezpieczeństwa danych już na etapie planowania projektów.

Usługa jest świadczona w ramach wykupionego miesięcznego ryczałtu godzin. Liczba godzin, sposób realizacji zadań oraz zakres obowiązków zewnętrznego ABI jest ustalana indywidualnie.