21 Sie

Czy basen lub aquapark ma prawo prosić o ksero karty ciąży lub orzeczenia niepełnosprawności na potrzeby zniżki?

Jedna z moich czytelniczek chciała skorzystać z usług aquaparku. Przeglądając cennik dowiedziała się, że może skorzystać ze zniżki dla kobiet w ciąży. Jednak dużą wątpliwość wzbudziły od niej wymagania, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać zniżkę. Postanowiła napisać do mnie w tej sprawie:

z opisu wychodzi mi, że kobiety w ciąży otrzymają zniżkę, po pozostawieniu w kasie parku kserokopii karty ciąży. W karcie ciąży są dane dotyczące daty urodzenia, wagi, ciśnienia i np wynik testu na HIV…

Postanowiłam sprawdzić o co chodzi i poprosić aquapark o wyjaśnienie.

Cennik wygląda następująco (dostępny na stronie energylandia.pl/cennik/cennik-indywidualny/ ) zdjęcie z dnia 19-08-2016 r.

cennikZadałam pytanie rzecznikowi prasowemu, Panu Krystianowi Kojderowi (28 lipca 2016 r.):

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie:
1. Jaką mają Państwo podstawę prawną do zbierania kserokopii dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności oraz informacje o stanie zdrowia (tzn. kartę ciąży)?
2. Czy zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, otrzymaliście Państwo zgodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie wyżej wymienionych danych wrażliwych?
3. W jaki sposób są chronione dane wrażliwe Państwa klientów, którzy składają w kasie kserokopie dokumentów?

Read More

26 Lut

Obsługa programu 500+ a przepisy o ochronie danych osobowych

Otrzymuję ostatnio sporo pytań o to jak na obowiązki podmiotu wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych wpływa realizowanie wypłaty świadczeń w ramach tzw. programu 500+. Na początku może podkreślę, że administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci jest instytucja, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, w szczególności będą to gminy i ośrodki pomocy społecznej. Ustawa co prawda określa te instytucje jako „zbiorowego administratora danych”, jeżeli działają w interesie publicznym, jednak należy zauważyć, że Generalny Inspektor Danych Osobowych w swoim stanowisku na temat zapisów ustawy zaznaczył, że nie ma takiego tworu jak „zbiorowy administrator danych” i wprowadzenie go będzie nie tylko niezgodne, z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, ale także rozmyłoby odpowiedzialność podmiotu za przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa (pisałam o tym tutaj). Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych ma obowiązek zarejestrowania w GIODO zbioru danych wrażliwych. Przepisy nie przewidują zarejestrowania zbioru dla „zbiorowego administratora danych”, a ustawa 500+ nie określa, który podmiot jest ADO. Do dnia dzisiejszego w ustawie o ochronie danych osobowych nie zostały wprowadzone zmiany wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci, a czasu na uruchomienie programu jest coraz mniej. Wobec tego co zalecałabym jednostce, która jest odpowiedzialna za realizowanie tego podmiotu? Read More

08 Maj

Dane o stanie zdrowia czytelników

Niektóre biblioteki zbierają informacje o niepełnosprawności czytelników w związku z wypożyczaniem im zbiorów specjalnych (np. książek czytanych). Czasami czynność ogranicza się tylko do przyjęcia oświadczenia o niepełnosprawności, czasami bibliotekarz prosi o okazania zaświadczenia. Najczęściej wynika to ze zobowiązania biblioteki określonego w ramach umowy z dostawcą książek. Biblioteka raz do roku przesyła też do dostawy informacje statystyczne o wypożyczeniach.

Nie ulega wątpliwości, że bibliotekarz uzyskuje w ten sposób informacje o danych wrażliwych (stan zdrowia czytelnika) i nawet jeżeli te dane nie są gromadzone wprost w systemie, to podpisana z dostawcą książek umowa, wskazuje, że biblioteka wchodzi w posiadanie takich danych. Tym bardziej, jeżeli przygotowuje statystyki osób, które wypożyczają książki czytane, które aby móc je wypożyczyć, muszą wykazać swoją niepełnosprawność, mówimy o przetwarzaniu danych wrażliwych o stanie zdrowia. Read More